Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/public_html/wp-content/plugins/timetable/timetable.php on line 1361
Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Xây dựng thành công hệ thống giáo dục xanh tiên tiến và giàu nhân văn.

Sứ mệnh

Tạo cơ hội cho trẻ em được học tập, trải nghiệm kiến thức, kỹ năng trong môi trường giáo dục xanh, từ đó góp phần hình thành nên một thế hệ trẻ bản lĩnh, sống có trách nghiệm, phát triển toàn diện về mọi mặt.