Tổng số trẻ theo học năm 2017 là 1062. Trong đó, số nhập học năm 2017 là 410 trẻ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên hơn 100 người. Điều đó phản ánh sự đa dạng, năng động của hệ thống.

Hệ thống giáo dục Capi Edu cung cấp các loại hình giáo dục cần thiết cho sự phát triển của đất nước và một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Với sự nỗ lực không ngừng nhà trường cung cấp những, giờ học, trải nghiệm, hoạt động cho trẻ một các hữu ích, cùng các phương pháp học tập mới nhất. Các thông tin mới nhất về các chương trình học tập của từng điểm trường sẽ được tìm thấy trên trang web của trường.

ecolife